Optimerar flottor - Sätter ny standard inom hantering av flottor

Optimerar flottor

STILL neXXt fleet

Sätter ny standard inom hantering av flottor

STILL neXXt fleet är den mest innovativa och kraftfulla webbportalen för att optimera truckflottor.

Systemet sätter ny standard gällande tillgänglighet, transparens, användarvänlighet och visualisering.

STILL neXXt fleet sammanställer all relevant information till användaren i ett enda verktyg.

Detta är slutet för individuell kombination av olika data. neXXt fleet samlar all data för snabb analys och optimering.

Överblick STILL neXXt fleet

 • Översikt över alla relevanta uppgifter gällande flotta och truckar på ett ställe
 • Tydlig visualisering
 • Online-åtkomst från vilken enhet som helst
 • Data kombineras säkert på STILL-servrar
 • Individuell inställning med 9 applikationer
 • Aviseringar - antingen som systemmeddelanden eller som e-postmeddelanden - meddelar automatiskt, om vissa värden eller tidsgränser överskrids

STILLneXXt fleet komponenter

STILL neXXt fleet består av 9 olika delar

 • Tydlig översikt och transparens över truckflottan
 • Nyttig och grundläggande information om varje truck är snabbt tillgänglig
 • Direkt tillgång till viktiga truckrelaterade dokument

Behåll helhetssynen över din flotta:

Applikatione "Fleet Overview" som ingår som standard i STILL neXXt fleet ger användaren en utmärkt översikt över den kompletta flottan - inklusive truckar från andra tillverkare. Hjälpsam information som trucktyp, tillverkningsår, ägande, serienummer, fördelning av flottan samt driftsplatsen är omedelbart tillgänglig för varje truck. Dessutom finns de viktigaste truckdokumenten, till exempel truckkonfiguration, teknisk specifikation och bruksanvisning tillgängliga för nedladdning.

Utöver detta kan användaren mata systemet med ytterligare truckspecifik information som kan redigeras och kompletteras senare. Detta ger användaren en hög grad av insyn och en översikt över alla enskilda truckar i flottan.

 • Full insyn i service- och finansieringskostnader
 • Automatisk varning vid angivna kostnadsgränser
 • Utförlig dataöverföring via Excel för egna rapportverktyg

Sammanfattning av alla kostnader:

Programmet ”Cost Reporting” ger en detaljerad översikt över alla service- och finansieringskostnader, t.ex. finansiering, leasing, uthyrning, underhåll- och reparationskostnader samt försäkring. Användaren kan välja att bli meddelad eller varnad när individuella gränsvärden överskrids. All information kan göras tillgänglig för att användas i kundernas egna verktyg och system tack vare ett datagränssnitt via Excel. Utöver detta är flottarelaterade fakturor, t.ex. underhåll- och reparationskostnader tillgängliga snabbt och enkelt. Dessutom kan servicekostnader för tredje parts truckar läggas till och möjliggöra snabba och enkla jämförelser inklusive visuella presentationer. Detta gör det möjligt att jämföra belopp och olika typer av kostnader. Trucklistor med kostnader kan hämtas i Excel eller PDF-format.

 • Visuell sammanfattning av alla underhålls- och inspektionsdatum på ett ställe
 • Dokumentation av underhåll och inspektioner
 • Automatisk avisering av kommande underhålls- och inspektionsdatum

Översikt och säkerhetsinspektion:

Applikationen ”Underhållskontroll” ger användaren en översikt över alla kommande underhålls- och inspektionsdatum för flottan. All dokumentation förbunden med underhåll och inspektion är omfattande styrkt. Användaren påminns automatiskt fyra veckor före respektive datum. Ett varningsmeddelande skapas automatiskt vid försenade säkerhetsinspektioner.

 • Noggrann utvärdering av användning av truckar
 • Enkel och snabb identifiering av potentiella besparingar
 • Automatiskt meddelande om användningen sjunker under definierade gränser 

Sammanfattning av "Fleet Usage"

Applikationen "Fleet Usage" utvärderar all insamlad data: truckanvändning, körning och lyft/sänktider som skickas från trucken via en GSM-box. På begäran kan även data från truckar på flera platser analyseras. Denna applikation ger kunden en detaljerad översikt över nyttjandet av flottan. Det är också möjligt att jämföra enskilda truckar på olika platser eller länder. Potentiella besparingar kan snabbt identifieras och användandet av flottan kan optimeras.

 • Automatisk generering av Key Performance Indicators (KPI) för att utvärdera kostnader och prestanda
 • Identifiering av potential genom att jämföra KPIs på flera platser med individuellt definierade tidsperioder
 • Analytisk sammanställning av användnings- och kostnadsdata

Sammanfattning av KPI: er:

Med "KPI Monitor" är viktiga indexvärden fördefinierade globalt och resultaten kan

utvärderas och presenteras fullständigt i diagram eller tabeller. Potentiell optimering kan identifieras genom att jämföra Key Performance Indicators (KPI). Sammanställning av kostnads- och användardata gör det möjligt att utvärdera prestanda för hela länder, platser eller

individuella truckar. Fritt valbara tidsperioder för jämförelse ger långtidsanalyser och trender av övervakade värden.

 • Aktuell översikt över drifttimmar för varje truck inklusive truckhistorik
 • Tidig identifiering av truckar med hög användning för att undvika stillastående på grund av för högt slitage
 • Automatisk varning om överenskomna drifttimmar överträffas

Översikt drifttimmar flotta:

Applikationen "Driftstimmar" ger en översikt över nuvarande och tidigare drifttimmar i flottan för att optimera underhållsintervaller och nyttjandet av flottan. Baserat på antalet drifttimmar kan underhållsintervallet planeras exakt. Också drifttimmar hos olika truckar kan jämföras. En varning visas för användaren när trucken passerar eller närmar sig fastställda gränsvärden.

 • Visa och utvärdera alla tidigare händelser för en enda truck
 • Snabb identifiering av händelseförlopp genom visuell jämförelse
 • Enkel åtkomst till detaljrapporterna för varje händelse

Allt från en källa:

Med applikationen "Truck Life Analysis" kan alla truckspecifika händelser t.ex.

underhålls- och inspektionsdatum eller effekter sammanfattas och utvärderas för varje enskild truck. Baserat på information, i en tydlig visuell presentation, kan truckar enkelt och snabbt jämföras och händelseförlopp omedelbart identifieras. Användaren får snabb åtkomst till respektive detaljerade rapport om varje händelse. Förutom den aktuella informationen finns också historiska data tillgängliga för att skildra trender över tiden.

 • Individuell inmatning av ytterligare servicefakturor och servicerapporter
 • Dokumentation och underhåll av data för tjänster från tredje part
 • Ändrar översikterna i ”Kostnadsrapportering” och ”Underhållskontroll” 

Fleet management från en källa:

Applikationen "Service Report Plus" erbjuder användaren möjlighet att skapa,

dokumentera och skriva ut fakturor och servicerapporter från icke-STILL-leverantörer. För ändamålet tillhandahålls färdiga mallar för onlinetjänsterapporter. Uppgifter som samlas på detta sätt kompletteras med data i ”Kostnadsrapportering” och ”Underhållskontroll”. På så sätt får användaren en exakt överblick över alla truckar - oberoende av tjänsteleverantör.

 • Snabb komplettering av ytterligare truckinformation
 • Upprättande av skiftplaner eller representation av organisationsstrukturer
 • Individuell skapande av truckar från olika tillverkare i systemet

Individuellt justerbar:

Med programmet "Data Plus" kan du ange kompletterande truckdata och annan information, såsom interna kostnadscentraler, skiftscheman eller bilagor. Det är också möjligt att bestämma vilka truckar eller delar av utrustning som omfattas av utvärderingar och vilka är irrelevanta för utvärderingen och måste filtreras bort. Truckar av andra fabrikat kan matas in och visas i den tillgängliga överblicken bredvid STILL-truckarna. Vid behov, använd Data Plus för att dela upp dina verksamheter i underavsnitt, t.ex. ”Produktion” och ”Lager” och fördela dina truckar för en mer detaljerad fördjupad analys.

Vill du veta mer?

Datablad

Mer information i neXXt fleet datablad.

Personlig kontakt

Vi vill gärna ha kontakt med dig och svara på dina frågor.

Ta reda på mer om vilka möjligheter fleet management med STILL neXXt fleet kan ge för dig.

Kontaktförfrågan: STILL neXXt fleet

Vi vill gärna ha kontakt med dig och svara på dina frågor.

Hälsning*

Login STILL neXXt fleet

Här är länken för att logga in på STILL neXXt fleet med dina användardata.